Autor: Technologia Wody

seidel-przywecki.pl/technologia-wody

Rynek odpadów

Zarówno mieszkańcom jak i przedsiębiorcom, w tym działającym na rynku usług wodociągowo-kanalizacyjnych, znacząco wzrosły koszty utrzymania i działalności w...

Mikrobiologia ścieków

Wprowadzenie Ścieki są miejscem bytowania licznych drobnoustrojów, które pochodzą od człowieka, zwierząt, roślin, licznych procesów produkcyjnych, a także z...

Ścieki i ich negatywna rola w środowisku

Wprowadzenie Oczyszczalnie ścieków oprócz pozytywnej roli służącej ochronie środowiska naturalnego mogą także negatywnie oddziaływać na otaczające środowisko...