Autor: Radosław Rzepecki

Radosław Rzepeckizastępca Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, Gdańsk
e-mail: sekr@gdansk.wios.gov.pl

Inspekcja Ochrony Środowiska po zmianach

Inspekcja Ochrony Środowiska jest instytucją należącą do administracji rządowej. Na jej czele stoi Główny Inspektor Ochrony Środowiska, który swoje zadania...

Ochrona środowiska i prawo karne

Odpowiedzialność karną można rozumieć sensu stricto, jako wyłącznie odpowiedzialność za przestępstwa, oraz sensu largo, mając na myśli odpowiedzialność zarówno...