Autor: Piotr Strzyżyński

Piotr StrzyżyńskiAbsolwent kierunku geografia (specjalność kształtowanie i ochrona środowiska) na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przez długi czas współredagujący, a następnie prowadzący miesięcznik pt. „Przegląd Komunalny”. Obecnie osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, z głównym jej przejawem – portalem sozosfera.pl.
e-mail: piotr.strzyzynski@sozosfera.pl

Będzie nowa droga rowerowa

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (UMWM) poinformował, że do końca września przyszłego roku powstanie nowy odcinek trasy EuroVelo z Barcic do...

Temat przewodni: zaopatrzenie w wodę

Pakiet interesujących artykułów przynosi drugi tegoroczny numer czasopisma „Technologia Wody”. Zakres tematyczny publikacji jest bardzo szeroki. Dotykają one...

Popiół ze spalania odpadów do analizy

Pod koniec lutego br. strażnicy miejscy z Gdańska oraz rzeczoznawca powołany przez Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku z domowych palenisk pobrali...

Gdańskie odpady w trybie in-house

Przepisy dotyczące zamówień in-house pozwalają na powierzanie przez gminę swoim jednostkom odbioru odpadów na jej terenie. To daje polskim samorządom duże...

Gdynia na rzecz elektrycznego auta

20 kwietnia br. w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym Gdynia odbyła się konferencja „INNOeCAR – samochód elektryczny, jako element struktury miejskiej”...

Doradztwo energetyczne w Wielkopolsce

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu organizuje konferencję skierowaną do przedstawicieli samorządów z terenu Wielkopolski pt...