Autor: Michał Tarka

Michał TarkaKancelaria BTK LEGAL Borowicz-Tarka-Kuś, Operator Systemu Aukcji OZE Sp. z o.o., Michal.Tarka@btk-legal.pl
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu oraz SGH w Warszawie. Przez wiele lat związany z największymi firmami prawniczymi w Polsce. Skutecznie reprezentował klientów krajowych i międzynarodowych w interdyscyplinarnych procesach inwestycyjnych oraz nadzorował i koordynował wieloosobowe zespoły projektowe z kraju i z zagranicy, gwarantując szybkość i pewność działania. Związany z branżą OZE, w której jest znany ze skuteczności w realizacjach inwestycji. W roku 2016 nominowany do nagrody Clean Energy Awards jako najlepszy doradca prawny branży OZE w Polsce.
Jest członkiem Polskiej Rady Biometanu oraz Izby Gospodarczej Gazownictwa.

Biowodór zapewni OZE w transporcie?

Polityka energetyczno-klimatyczna Polski w nowej unijnej perspektywie do 2030 r., związana z projektem dyrektywy RED II, jest przedmiotem rozlicznych debat i...

Nowelizacja ustawy o OZE – ostatnia prosta

Prace związane z procesem legislacyjnym rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2412)...

OZE pod respiratorem u Prezydenta

Wobec trwających intensywnie prac nad nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE), ciekawie wygląda sprawozdanie z ostatniego posiedzenia Sekcji...

OZE. Instrumenty FIT i FIP

Projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) przewiduje wprowadzenie nowych instrumentów wsparcia dedykowanych wybranym instalacjom...