Autor: Marcin Trupkiewicz

Marcin TrupkiewiczKancelaria BTK LEGAL Borowicz-Tarka-Kuś, Operator Systemu Aukcji OZE Sp. z o.o., Marcin.Trupkiewicz@btk-legal.pl
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. W Kancelarii Prawnej BTK-Legal zajmuje się kompleksową obsługą prawną projektów OZE. Dwukrotny laureat I miejsca w ogólnopolskim konkursie prawniczym „Prawo z Energią”; laureat konkursów organizowanych przez Ministerstwo Skarbu Państwa oraz Polski Komitet Energii Elektrycznej; alumn Projektu Akademia Energii organizowanego przez Fundację im. L. Pagi na GPW w Warszawie. Członek Zespołu ekspertów podkomisji stałej ds. finansów samorządowych w zakresie nowelizacji prawa energetycznego. Współpracownik Biura Analiz Sejmowych. Jest członkiem Polskiej Rady Biometanu.

Biowodór zapewni OZE w transporcie?

Polityka energetyczno-klimatyczna Polski w nowej unijnej perspektywie do 2030 r., związana z projektem dyrektywy RED II, jest przedmiotem rozlicznych debat i...

Nowelizacja ustawy o OZE – ostatnia prosta

Prace związane z procesem legislacyjnym rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2412)...

OZE. Instrumenty FIT i FIP

Projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) przewiduje wprowadzenie nowych instrumentów wsparcia dedykowanych wybranym instalacjom...