Autor: Łukasz Czyleko

biegły sądowy w zakresie ochrony środowiska i oceny oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym, LC Consulting, e-mail: lukasz@czyleko.pl