Autor: Łukasz Czyleko

Łukasz Czylekobiegły sądowy w zakresie ochrony środowiska i oceny oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym, LC Consulting, e-mail: lukasz@czyleko.pl

Ważność decyzji środowiskowej

Co oznacza ważność decyzji środowiskowej? Należy przez to rozumieć czas, w którym inwestor może wystąpić z wnioskiem o wydanie jednej z decyzji wskazanych w...

partner merytoryczny

partner merytoryczny