Autor: Izabela Bielarz

Izabela Bielarzprawnik w Kancelarii Prawniczej Głowacki i Wspólnicy sp.k. Interesuje się szeroko pojmowanym prawem cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem jego wykorzystania w procesie kreacji stosunków zobowiązaniowych oraz prawem własności przemysłowej, w tym prawem własności intelektualnej. Uczestniczy w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych w zakresie prawa nowych technologii, prawa kontraktów, prawa egzekucyjnego, upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Doświadczenie w zawodzie prawnika zdobywała już w trakcie studiów, pracując jako praktykant w kancelariach prawniczych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.