Autor: Sergiusz Urban

doradca, kieruje zespołem Prawa Ochrony Środowiska
w Kancelarii WKB Wierciński Kwieciński Baehr
sergiusz.urban@wkb.pl

Strefy transportu zeroemisyjnego

Niedawno opublikowany projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych umożliwi samorządom korzystanie z nowego narzędzia, jakim jest strefa...